Zobrazit filtry

Matematika a její aplikace


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 36

Matematika a její aplikace je oblast vyučovaná na obou stupních ZŠ a patří k nejobjemnějším. Na prvním stupni obsahuje učivo o: Přirozených číslech, celý číslech, desetinných číslech, zlomcích, násobilce, vlastnostech operací s čísly,, závislosti a grafech, tabulkách , jízdních řádech, slovních úlohách, prostorové představivosti a základních útvarech v rovině a prostoru. Na druhém stupni žáci prohlubují a rozšiřují získané znalosti z prvního stupně, učivo zde obsahuje: Dělitelnost přirozených čísel, celá čísla a čísla a číselnou osu, poměr, procenta, mocniny a odmocniny, výrazy, rovnice, funkce, konstrukční útvary.