Zobrazit filtry

Hudební výchova


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 4

Hudební výchova je na ZŠ realizována na prvním i druhém stupni vzdělávání. Očekávané výstupy pro žáky nižšího stupně obsahují zejména intonačně správný zpěv dle svých dispozic, improvizaci v melodizaci jednoduchých textů, ztvárnění hudby pohybem a doprovod na jednoduché hudební nástroje. Na druhém stupni ZŠ se předpokládá rozvoj dovedností z nižších ročníků, k tomu navíc orientace v notovém záznamu vokální skladby, hra na hudební nástroje, hudební dílo a jeho autor, hudební styly a žánry.