Zobrazit filtry

Zeměpis


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 6

Výuka zeměpisu probíhá na druhém stupni ZŠ. Žáci jsou seznámeni se zdroji informací, kartografií a topografií, poté následuje kapitola o Zemi jako vesmírném tělesu (střídání dne a noci, časová pásma, krajinná sféra apod). Hlavní náplní je nauka o regionech ve světě (světadíly, oceány, makroregiony světa), životní prostředí - obyvatelstvo, globalizační procesy, krajina, vztah k přírodě. Závěrečným tématem je Česká republika. Výuka by měla obsahovat také aplikace do praxe a terénní výuku.