Zobrazit filtry

Výchova k občanství


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 1

Výchova k občanství je realizována s žáky na druhém stupni ZŠ. V pěti hlavních celcích: Člověk ve společnosti; Člověk jako jedinec; člověk, stát a hospodářství; Člověk, stát a právo; Mezinárodní vztahy, globální svět vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech