Zobrazit filtry

Tělesná výchova


předškoláci 4-6 let, Počet výsledků: 2

Výuka tělesné výchovy probíhá na ZŠ jak na prvním tak na druhém stupni. Na prvním stupni vede tělesná výchova žáky zejména k pochopení významu pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, hygieně a bezpečnosti. Žáci by se měli setkat s základy pohybové hry, gymnastiky, rytmickým a kondičním cvičením,základy atletiky, plaváním, lyžováním a bruslením, turistikou a pohybem v přírodě. Tělesná výchova na druhém stupni navazuje na dříve získané dovednosti, rozvíjí a prohlubuje je, zapojuje jejich specifikaci a výkon.