Zobrazit filtry

Přírodopis


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 9

Přírodopis je realizován na ZŠ v rámci výuky na druhém stupni. Obsahuje 8 základních oblastí. 1) Obecná biologie a genetika - vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, základní struktura života (buňky, pletiva, tkáně), význam a zásady třídění organismů, dědičnost a proměnlivost organismů, viry a bakterie 2) Biologie hub - houby bez plodnic/s plodnicemi, lišejníky 3) Biologie rostlin - anatomie a morfologie rostlin, fyziologie rostlin, význam rostlin a jejich ochrana 4) Biologie živočichů - stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla, rozšíření, význam a ochrana živočichů 5) Biologie člověka - fylogeneze a ontogeneze člověka, anatomie a fyziologie, životní styl 6) Neživá příroda - Země, nerosty a horniny, půda, vývoj zemské kůry a organismů, podnebí a počasí 7) Základy ekologie - organismy a prostředí, ochrana přírody a životního prostředí 8) Praktické poznávání přírody - praktické metody poznávání přírody, významní biologové a jejich objevy