Zobrazit filtry

Mateřská škola


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 27

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání obsahuje 8 vzdělávacích oblastí: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; sebepojetí, city, vůle;dítě a ten druhý; dítě a společnost;dítě a svět