Zobrazit filtry

Oromotorická cvičení


Na kartičkách jsou znázorněny cviky pro zlepšení motoriky mluvidel. Díky kartičkám mohou děti provádět oromotorická cvičení zábavnou formou. Všechny kartičky jsou zalaminované.