Zobrazit filtry

Jazyková komunikace


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 89

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem je aby žák pochopil jazyk jako nositele historického a kulturního vývoje národa, vnímal jazyk jako prostředek celoživotního vzdělávání a zvládnul pravidla mezilidské komunikace Naučil se pracovat s jazykovými a literárními prameny, rozvíjel pozitivní vztah k literatuře.