Zobrazit filtry

Dějepis


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 0

Dějepis na základní škole začíná výukou pramenů, ze kterých tato oblast čerpá a pokračuje přes počátky lidské společnosti - pravěk, sběrači a lovci (velké civilizace, křesťanství, antika), středověkou Evropu a vývoj na českých uzemí až po moderní dobu, světové války a moderní dějiny jako je studená válka a vývoj Československa