Zobrazit filtry

Cizí jazyk - Anglický jazyk


Produkty k zakoupení, Počet výsledků: 68

Cizí jazyk se vyučuje jak na prvním, tak na druhé stupni ZŠ. Na prvním stupni je kladem důraz na zvuková a grafická podoba jazyka a slovní zásobu, porozumění základním frázím . Na druhém stupni jsou prohlubovány znalosti v poslechu a porozumění, psaní v cizím jazyce, žák má umět samostatně se orientovat v každodenních autentických materiálech.